PL: Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
EN: Information regarding the processing of your personal data
DE: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

WYBIERZ JĘZYK | CHOOSE LANGUAGE | SPRACHE WÄHLEN:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Inter Api dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych odbywało się w bezpieczny sposób. Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też w niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Cię poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych.

Spis treści

1. Administrator danych osobowych 1

2. Inspektor Ochrony Danych 1

3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych 2

4. Cele przetwarzania Twoich danych 2

5. Czas przetwarzania danych osobowych 4

6. Przysługujące Ci prawa 4

7. Skarga do Prezesa UODO 5

8. Odbiorcy danych 5

9. Obowiązek podania danych 6

10. Profilowanie 6

11. Pliki cookie 6

12. Media społecznościowe 9


 

1.Administrator danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych jest Spółka Inter Api Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.

Z administratorem możesz się skontaktować:

 1. telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 22 724 84 97,
 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter Api,
 3. mailowo, pisząc wiadomość na adres biuro@interapi.pl.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Informujemy, że w Spółce Inter Api został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować:

 1. mailowo, pisząc wiadomość na adres: IOD@interapi.pl.,
 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter Api.

 

3.Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w szczególności będzie:

 

4.Cele przetwarzania Twoich danych


 

L.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

Obsługa i prowadzenie indywidualnego konta użytkownika w sklepie internetowym Administratora (Equidea)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2.

Wykonywanie połączeń telefonicznych związanych z obsługą konta użytkownika sklepu Equidea

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3

Przesyłanie ofert produktów Administratora drogą elektroniczną

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4

Realizacja zamówień na produkty administratora złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe).

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)

6

Rozpatrzenie oraz odpowiedź na złożoną reklamację / rękojmię

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

7

Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail „Newsletter”)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

8

Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

9

Cele analityczne oraz statystyczne

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – poprawa stosowanych funkcjonalności oraz świadczonych usług)

10

Obsługa udostępnionego formularza kontaktowego oraz zapytań kierowanych mailowo, telefonicznie lub z wykorzystaniem czatu

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osoby przesyłającej zapytanie oraz udzielenie odpowiedzi)

11

Rozpoczęcie współpracy handlowej, w tym identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie zmierzające do zawarcia umowy) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta)

12

Założenie oraz prowadzenie dedykowanego konta klienta B2B oraz identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz identyfikacja osób reprezentujących podmioty gospodarcze)

13

Rekrutacja pracowników i współpracowników

 


 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

 

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będziemy przetwarzać do czasu jego realizacji lub wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Przysługujące Ci prawa

 

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 1. Skarga do Prezesa UODO

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

 

 1. Odbiorcy danych

 

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (firmy zapewniające środki transportu, usługi płatnicze), jak również podmioty dostarczające nam systemy teleinformatyczne, zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia lub udostępnienia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wtyczek społecznościowych lub korzystania z funkcji czatu, dane osobowe będą przekazywane do usługodawców portali społecznościowych, tj. (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F), które stają się administratorem danych osobowych.

 

 1.     Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów określonych w punkcie 4. Brak podania danych może uniemożliwić ich realizację.

 

 1. Profilowanie

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe, po akceptacji niektórych plików cookies, będą profilowane, w celach marketingowych (np. na podstawie danych uzyskanych w związku z korzystaniem ze strony Equidea.pl będziemy mogli przedstawić Ci dostosowaną dla Ciebie treść informacji marketingowej lub reklamę). Dla tego celu wykorzystujemy adres IP urządzenia, użytą przeglądarkę, lokalizację (kraj), system operacyjny, odwiedzane strony na naszym serwerze. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies (marketingowe, śledzące, analityczne), jeżeli nie wyrażasz zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Pliki cookie

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla Użytkownika, który ją odwiedza. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:

 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej,
 4. lepszego dopasowania przedstawianej oferty handlowej.


 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

    a) Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

    b) Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies o następujących funkcjach:

a) Wymagane - takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej oraz mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa,

c) Statystyczne - takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowych,

d) Preferencyjne - takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

e) Marketingowe - takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Statystyczne, preferencyjne oraz marketingowe pliki cookies oparte są na zgodzie Użytkownika, wyrażonej w banerze. Brak zgody może być wyrażony przez baner lub ustawienia przeglądarki. Przeglądarka może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookie w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookie udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych:

 

Firefox (Mozilla)

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera


Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookie na inną podstronę, Użytkownik zawsze może skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje np. wpisując „Safari czyszczenie cookie”.

Stosowanie ograniczeń przez Użytkownika w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej administratora.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Wymagane pliki cookies są instalowane u Użytkownika ze względu na usprawiedliwiony interes Administratora polegający na poszczególnych funkcjach określonych w tabeli poniżej.

Poniżej Administrator przedstawia aktualne pliki cookies, czyli narzędzia wykorzystywane przez niego do monitorowania działania systemu oraz zachowań Użytkowników strony:

Nazwa

Kategoria

Dostawca

Ważność

Opis

gdprVendorList

Wymagane - Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Inter Api

trwały

Zgoda na ciasteczka. Ten plik cookie weryfikuje, czy odwiedzający odznaczył jakiekolwiek pliki cookie, moduły śledzące lub inne narzędzia do kierowania na grupę docelową.

lr_get_top_level_domain

Inter Api

sesyjny

Sprawdza zgodę na ciasteczka w nadrzędnej domenie

gdpr-auditId

Inter Api

1 rok

Sprawdza zmiany w ilości ciasteczek, by wyświetlać odpowiednie komunikaty o ciasteczkach użytkownikom strony. Automatyczny audyt ciasteczek.

JSESSIONID

Inter Api

sesyjny

Zachowuje stan użytkownika w żądaniach stron.

rc::a

Google

trwały

Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

rc::c

Google

sesyjny

Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

geo-location

 

Inter Api

1 dzień

Zapamiętuję lokalizację użytkownika by wyświetlić informację o ciasteczkach we właściwej wersji językowej

showAllReceiptPoints

Inter Api

trwały

Zapamiętuje wybrany przez użytkownika punkt odbioru towaru

__utma

Statystyczne - Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.

Google

2 dni

Gromadzi dane o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także o datach pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google Analytics.

__utmb

Google

1 dzień

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem wejścia użytkownika na stronę internetową. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

__utmc

Google

sesyjny

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem opuszczenia witryny przez użytkownika. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

__utmt

Google

1 dzień

Służy do ograniczania szybkości żądań kierowanych do serwera.

__utmz

Google

6 miesięcy

Gromadzi dane o tym, skąd przyszedł użytkownik, z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki odsyłacz został kliknięty i jakie hasło zostało użyte. Używany przez Google Analytics.

_ga

Google

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

_gat

Google

1 dzień

Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

_gid

Google

1 dzień

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

__fb_chat_plugin

Marketingowe - Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Facebook

trwały

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z widżetem czatu na Facebooku.

_fbp

Facebook

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

ads/ga-audiences

Google

sesyjny

Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika w Internecie w różnych witrynach. Remarketing

common/cavalry_endpoint.php

Facebook

sesyjny

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn internetowych, aby przedstawić bardziej trafną reklamę - umożliwia to również stronie internetowej ograniczenie liczby wyświetleń tej samej reklamy.

fr

Facebook

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

messaging_plugin_https://equidea.pl/_639802946063576

Facebook

trwały

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z widżetem czatu na Facebooku.

pagead/1p-user-list/#

Google

sesyjny

Śledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub zdarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób użytkownik nawiguje między witrynami. Służy do pomiaru działań reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za skierowanie między stronami internetowymi. Remarketing

test_cookie

Google

1 dzień

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.

tr

Facebook

sesyjny

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

acc_segment

Opineo

1 dzień

Rejestruje użytkownika dokonującego zakupy w celu weryfikacji jego opinii na stronie opineo.pl

 

12.             Media społecznościowe

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej https://equidea.pl wykorzystujemy wtyczki społecznościowe, poniżej wskazanych podmiotów:

 1. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

W celu ochrony Twoich danych osobowych wprowadziliśmy rozwiązanie zgodnie z którym wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone, w związku z czym Twoje dane osobowe nie są przesyłane usługodawcom sieci społecznościowych. Możesz jednak włączyć wtyczki społecznościowe, jednocześnie zgadzając się na przesyłanie Twoich danych osobowych w zakresie https://www.facebook.com/privacy/explanation do usługodawców sieci społecznościowych. W każdej chwili możesz wyłączyć media społecznościowe z panelu naszej strony internetowej. Informujemy jednocześnie, że o ile jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych, usługodawca tej sieci może powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem osobistym w przypadku włączenia wtyczek społecznościowych.

Prowadzimy profile w mediach społecznościowych w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Dodatkowo prowadzimy profile na portalach społecznościowych:

·        https://www.youtube.com/channel/UCpb34KIskLuPiXw6ja1rhbA

·        https://www.instagram.com/fairplay_horsefashion/

·        https://www.facebook.com/Equestrian.Fair.Play/

·        https://pl.pinterest.com/fairplayhorsefashion/

·        https://www.tiktok.com/@fairplayhorsefashion

 

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 

 

Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji Polityki Prywatności.

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

INFORMATION CONCERNING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 Inter Api Limited makes every effort to process your data in a secure manner. Protection of your data is our priority, therefore in this Privacy Policy we would like to inform you about the most important aspects of personal data processing.

 

Table of contents

1 Controller Of Personal Data 1

2 Data Protection Inspector 1

3 Legal Basis For Processing Your Data 2

4 Purposes Of Processing Your Data 2

5. The Duration Of The Processing Of Your Personal Data 4

6. Your Rights 4

7. Complaint To The President Of Uodo (The Office Of Personal Data Protection) 5

8 Recipients Of Data 5

9 Obligation To Provide Data 5

10. Profiling 5

11 Cookies 6

12 Social Media 9

 

1. PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

We would like to inform you that the administrator of your personal data, i.e. the entity which decides about the purpose and the way of processing the data, is Inter Api ltd. headquartered in Milanówek (05-822) at Kazimierzowska 16 street.
You can contact the Administrator:
 a. by phone, calling +48 22 724 84 97,
 b. by mail, sending a message to the address of the registered office of Inter Api Ltd,
 c. by e-mail, sending a message to the address info@interapi.pl

 

2. DATA PROTECTION INSPECTOR

We would like to inform you that Inter Api Ltd. has appointed a Data Protection Inspector who can be contacted in any matter related to the processing of your personal data.
You can contact the Data Protection Inspector:
    a. by e-mail, writing a message to: IOD@interapi.pl,
    b. by correspondence, sending a message to the address of Inter Api's registered office.

 

3. LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR DATA

Please be informed that your personal data will be processed on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation / GDPR).
The basis for the processing of your personal data in particular will be:
    - Article 6(1)(a) of the GDPR: the data subject has consented to the processing of his/her personal data for one or more specified purposes,
    - Article 6(1)(b) GDPR: the processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract,
    - Article 6(1)(c) GDPR: the processing is necessary for compliance with a legal obligation of the controller,
    - Article 6(1)(f) GDPR: processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

4. PURPOSES OF PROCESSING YOUR DATA

 

L.P.

Purpose of processing

Legal basis

1

To operate and maintain an individual user account on the Administrator's online store (Equidea)

Article 6(1)(b) of the GDPR

2.

Making telephone calls related to the operation of the user account of the Equidea store

 

Article 6(1)(a) of the GDPR

3

Sending the Administrator's product offers via e-mail

Art. 6 (1) (a) GDPR

4

 

Fulfillment of orders for Administrator's products placed by means of electronic communication or by telephone.

Art. 6 (1) (b) GDPR

5

Fulfilment of legal obligations incumbent on the Administrator (tax obligations, accounting obligations).

Art. 6 sec. 1 lit. c GDPR (fulfilment of legal obligations arising from tax, accounting and tax law regulations)

6

Handling and response to the complaint / warranty

Art. 6 par. 1 b GDPR

Art. 6 par. 1 c GDPR (legal obligation)

7

Marketing activities (sending commercial information about the administrator's products or services in the form of an e-mail "Newsletter")

Art. 6 par. 1 a GDPR (consent)

8

Defence against or enforcement of claims

Art. 6 sec. 1 f GDPR (legitimate interest - defence against or enforcement of claims)

9

Analytical and statistical purposes

Article 6.1.f GDPR (legitimate interest - improving the functionality used and services provided)

10

Handling of the contact form provided and inquiries via e-mail, telephone or chat

 

Art. 6 sec. 1f GDPR (exercising legitimate interest - identifying the person sending the request and providing a response)

11

Start of commercial cooperation, including identification of persons representing the contracting party

Art. 6 section 1 b GDPR (activity aiming at concluding a contract) Art. 6 section 1 letter f GDPR (realization of a legitimate interest - identification of persons representing the contracting party)

12

Creation and maintenance of a dedicated B2B customer account and identification of persons representing the contracting party

Art. 6 sec. 1 f GDPR (realization of a legitimate interest - conducting cooperation with business entities and identification of persons representing business entities)

13

Recruitment of employees and associates

 

 

 

5. DURATION OF PERSONAL DATA PROCESSING

Please be informed that we process your personal data for the period necessary to achieve the purposes set out in section 4. In the case of processing your data on the basis of consent, the data will be processed until the consent is withdrawn. In addition, data will be processed for the period required by law and for the time after which contractual claims become time-barred. In the case of processing your data on the basis of a legitimate interest, we will process your data until it is realized or you raise an objection.

 

6. YOUR RIGHTS

Please be advised that you have the following rights under the RODO:

    a. Right to withdraw your consent

You can withdraw the consent you have given at any time. Withdrawal of consent does not affect the compatibility

lawfulness of the processing that was carried out on the basis of the consent you gave before revocation.

    b. Right to rectification

In the event that your data is incorrect or outdated, you may send us a message

with a request to correct or complete it.

    c. Right of access to data

You can send us a message requesting information about what data we process about you, for what purpose and in what way. You can find the full list of information provided in Article 15 of the GDPR.

    d. Right to erasure of data

You can send us a message requesting the erasure of your data. In this case, we will investigate whether your request is justified. If we do not have adequate grounds for processing - your data will be deleted.

    e. Right to restrict processing

Under the conditions indicated in Article 18 of the GDPR, you can request the restriction of the processing of your personal data. If your request is justified, we will only be able to store your data. If the grounds for restricting the processing of your data cease to exist, we will be able to continue processing your data.

    f. Right to data portability

Under the conditions indicated in Article 20 GDPR, you have the right to request that your data be transferred to another controller or directly to you in a structured, machine-readable format.

    g. Right to object

If the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller (Article 6(1)(e) of the GDPR) or if it is necessary for the legitimate interests of the controller, you have the right to object to the processing of your data at any time on grounds relating to your specific particular situation. The controller will stop processing yours unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for further processing.

In order to exercise the aforementioned rights, the data subject shall, using the contact details provided, contact the controller and inform the controller of which rights and to what extent the data subject wishes to exercise them.

 

7. COMPLAINT TO THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR PERSONAL DATA PROTECTION

You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

Complaints should be sent to the following address: President of the Office for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw, Poland.

   

8. DATA RECIPIENTS

We would like to inform you that the recipients of your personal data will be entities participating in the performance of the agreement concluded with us (companies providing means of transport, payment services), as well as entities providing us with ICT systems, in accordance with data entrustment or sharing agreements concluded with them.

If you have consented to the use of social plug-ins or the use of chat functions, your personal data will be transferred to the providers of social networking sites, i.e. (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F), who become the controller of the personal data.

 

9. OBLIGATION TO PROVIDE DATA

Providing personal data is voluntary, however, it is necessary to achieve the purposes specified in Section 4. Failure to provide data may prevent their implementation.

 

 

10. PROFILING

We inform you that your personal data, after accepting some cookies, will be profiled for marketing purposes (e.g. on the basis of data obtained in connection with using Equidea.pl website we will be able to present you with marketing information or advertisement tailored to your needs). For this purpose we use IP address of the device, the browser used, location (country), operating system, visited pages on our server. You can disable cookies (marketing, tracking, analytical) at any time if you do not agree to this kind of personal data processing.

 

11. COOKIES

Our website uses so-called cookies. These are small text files stored on your device by your browser so that our website can be friendly to you when you visit it. Cookies allow us to recognise your browser on your next visit.

Cookies are used for the following purposes:

    a. adapting the content of the Administrator's website to the User's preferences and optimizing the use of the website; in particular, these files allow for recognition of the User's device and for proper display of the website, adjusted to his individual needs,

    b. creation of statistics which help to understand how the Users use the website

website, which makes it possible to improve its structure and content,

    c. Maintaining the session of the website User,

    d. Better adjustment of presented trade offer.

 

Please be informed that on our website we use the following types of cookies:

a) Temporary (session) are files temporarily located in the memory of a browser, which remain in its memory until the session ends (the browser is turned off).

b) Permanent files are files remaining in the memory of a browser for as long as the browser settings selected by the user allow it.

Please be informed that on our website we use cookies with the following functions:

a) Required - those that enable you to use the services available on the website and are intended to ensure security,

c) Statistical - such that enable gathering information about the way the website is used,

d) Preferential, which enable remembering User's selected settings and personalizing User's interface,

e) Marketing - which allows to provide Users with advertising content tailored to their interests.

Statistical, preferential and marketing cookies are based on the User's consent expressed in the banner. Lack of consent can be expressed through the banner or browser settings. The browser may allow cookies to be stored on the User's device by default. The User can at any time change the settings concerning cookies, e.g. in such a way as to block the automatic handling of cookies in the browser settings or to be informed of their placement on the device each time. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in the settings of your web browser. Below we provide links to information on cookie management provided by the following web browser manufacturers:

Firefox (Mozilla)

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

 

Should one of the above links not work, e.g. the browser manufacturer moved the information on cookies to another subpage, the User can always use a search engine to find relevant information, e.g. by typing "Safari clearing cookies".

Application of restrictions by the User on placing cookies may affect some of the functionalities available on the Administrator's website.

Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in the settings of the web browser used by the User.

The required cookies are installed on the User's device due to the Administrator's justified interest consisting in particular functionalities specified in the table below.

Below the Administrator presents the current cookies, i.e. tools used by him to monitor the system operation and the behaviour of the website Users:

 

 

Name

Category

Supplier

Validity

Description

gdprVendorList

Required - Essential cookies help you use the website, enabling basic functions such as site navigation and access to secure areas of the site. The website cannot function properly without these cookies.

Inter Api

permanent

Cookie Consent. This cookie verifies that the visitor has unchecked any cookies, tracking modules or other targeting tools.

lr_get_top_level_domain

Inter Api

session

Checks cookie consent on the parent domain

gdpr-auditId

Inter Api

1 year

This cookie verifies that the visitor has unchecked any cookies, tracking modules or other targeting tools.

JSESSIONID

Inter Api

session

Checks for changes in the number of cookies to display appropriate cookie messages to site users.

rc::a

Google

permanent

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

rc::c

Google

session

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

geo-location

 

Inter Api

1 day

Stores the user's location to display the cookie information in the correct language version

showAllReceiptPoints

Inter Api

permanent

Stores the user's selected pickup point

__utma

Statistical - Statistical cookies help site owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Google

2 days

Collects data about the number of times a user visits a site, as well as the dates of their first and last visit. Used by Google Analytics.

__utmb

Google

1 day

Records a timestamp of the exact time the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a site visit.

__utmc

Google

session

Records a timestamp with the exact time the user left the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a site visit.

__utmt

Google

1 day

Used to limit the speed of requests to the server.

__utmz

Google

6 months

Collects data about where the user came from, what search engine they used, what link was clicked, and what keyword was used. Used by Google Analytics.

_ga

Google

2 years

Records a unique identifier that is used to generate statistical data about how a visitor uses a website.

_gat

Google

1 day

Used by Google Analytics to limit the number of requests

_gid

Google

1 day

Records a unique identifier that is used to generate statistics about how a visitor uses the website.

__fb_chat_plugin

 Marketing - Marketing cookies are used to track visitors on websites. The goal is to display ads that are relevant and engaging to the individual user, and thus more valuable to publishers and third-party advertisers.

Facebook

permanent

Used to track a user's interaction with the Facebook chat widget.

_fbp

Facebook

3 months

Used by Facebook to deliver a series of ad products, such as real-time bidding from third-party advertisers.

ads/ga-audiences

Google

session

Used by Google AdWords to re-engage users who may convert into customers based on the user's online behavior across sites. Remarketing

common/cavalry_endpoint.php

Facebook

session

Collects visitor behavior data from multiple websites to present more relevant advertising - this also allows a website to limit the number of times the same ad is shown.

fr

Facebook

3 months

Used by Facebook to deliver a series of advertising products, such as real-time bidding from third-party advertisers.

messaging_plugin_https://equidea.pl/_639802946063576

Facebook

permanent

Used to track user interactions with the Facebook chat widget.

pagead/1p-user-list/#

Google

session

Tracks whether a user has shown interest in specific products or events across multiple sites and detects how a user navigates between sites. Used to measure advertising efforts and facilitate payment of referral fees between websites. Remarketing

test_cookie

Google

1 day

Used to check if your browser supports cookies.

tr

Facebook

session

Used by Facebook to deliver a series of ad products, such as real-time bidding from third-party advertisers.

acc_segment

Opineo

1 day

Registers a user making a purchase in order to verify his/her opinion on the opineo.pl website

 

12. SOCIAL MEDIA

Please be advised that we use social media plugins on our website https://equidea.pl, the following entities indicated:

    1. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

To protect your personal data, we have implemented a solution whereby social plugins are deactivated by default so that your personal data are not transmitted to social network service providers. However, you can enable the social plugins while consenting to the transmission of your personal data in the scope of https://www.facebook.com/privacy/explanation to the social network service providers. You can deactivate social media at any time from our website panel. At the same time, we would like to inform you that as long as you are logged into your social media account, the service provider of that network may link your visit to our website to your personal account if you have enabled the social plugins.

We maintain social media profiles in order to contact their users and to present content on these portals and to promote our own activities, as well as for analytical and statistical purposes, which is the Administrator's legitimate interest to be able to contact the users of the portals, to promote and inform about our own activities. Through the portals, we may also conduct competitions in which the user voluntarily participates. We process personal data of users of these portals when they visit our profiles or interact with them (liking, commenting, sending messages). If you like or comment on our posts, please note that this is visible to other users. We store personal data until you object to further processing by clicking "dislike", withdrawing likes or deleting comments on an entry and then for the period required by law and/or the expiration of the limitation period for any claims related to the purposes of processing.

 

Additionally, we maintain profiles on social media:

    - https://www.youtube.com/channel/UCpb34KIskLuPiXw6ja1rhbA

    - https://www.instagram.com/fairplay_horsefashion/

    - https://www.facebook.com/Equestrian.Fair.Play/

    - https://pl.pinterest.com/fairplayhorsefashion/

    - https://www.tiktok.com/@fairplayhorsefashion

 

Social networking sites have their own privacy policies, rules and data processing principles that bind their users and that we are obliged to follow. If you are a user of such a portal, the processing of your personal data is also subject to such regulations and policies and you can exercise your rights under them.

 

The Administrator reserves the right to update the Privacy Policy.

DOWNLOAD PRIVACY POLICY

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Inter Api bemüht sich, Ihre Daten in einer sicheren Art und Weise zu verarbeiten. Der Schutz Ihrer Daten hat für uns Priorität, daher möchten wir Sie in dieser Datenschutzerklärung über die wichtigsten Aspekte der Verarbeitung personenbezogener Daten informieren.

 

Inhaltsverzeichnis

1. Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten  1

2. Datenschutzbeauftragter 1

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 2

4. Zwecke der Verarbeitung Ihrer Daten 2

5.  Dauer der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 4

6. Ihre Rechte 4

7. Beschwerde an den Präsidenten von UODO (Amt für Schutz von personenbezogenen Daten in Polen) 5

8. Empfänger der Daten 5

9. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten 6

10. Profilierung 6

11. Cookies 6

12. Soziale Medien 9


 

1.Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche, d.h. derjenige, der über den Zweck und die Art und Weise der Datenverarbeitung entscheidet, das Unternehmen Inter Api Sp. z o.o. mit Sitz in Milanówek (05-822), Kazimierzowska 16 Straße ist.

Sie können mit dem Verantwortlichen wie folgt in Kontakt bleiben:

 1. per Telefon unter der Nummer +48 22 724 84 97,
 2. per Post, indem Sie eine Nachricht an die Adresse des eingetragenen Firmensitzes von dem Unternehmen Inter Api senden,
 3. per E-Mail, indem Sie eine Nachricht an die Adresse info@interapi.pl senden.

 

2.Datenschutzbeauftragter

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Inter Api einen Datenschutzbeauftragten ernannt hat, an den Sie sich in allen Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden können.

Sie können mit dem Datenschutzbeauftragten wie folgt in Kontakt bleiben:

 1. per E-Mail, indem Sie eine Nachricht an: IOD@interapi.pl,
 2. per Post, indem er eine Nachricht an die Adresse des eingetragenen Firmensitzes vom Unternehmen Inter Api schickt.

 

3.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung / DSGVO) erfolgt.

Die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist insbesondere:

 

 

4.Zwecke der Verarbeitung Ihrer Daten


 

Pos.

Zweck der Verarbeitung

Rechtsgrundlage

1

Betrieb und Führung eines individuellen Benutzerkontos im Online-Shop des Verantwortlichen (Equidea)

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b 

DSGVO

2.

 

Equidea Ausführung Tätigen von Telefonanrufen im Zusammenhang mit dem Service des Equidea-Shop-Benutzerkontos

 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a

DSGVO

3

Elektronisches Versenden der Produktangebote des Verantwortlichen

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a

DSGVO

4

Erfüllung von Bestellungen für Produkte des Verantwortlichen, die mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel oder per Telefon aufgegeben wurden.

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a

DSGVO

5

Erfüllung der dem Verantwortlichen obliegenden gesetzlichen Pflichten (Steuerpflichten, Buchführungspflichten)..

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c

DSGVO

 (Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen aus steuerlichen, buchhalterischen und steuerrechtlichen Vorschriften)

6

Bearbeitung und Antwort auf die eingereichte Reklamation/Garantie

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b

DSGVO

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c

DSGVO

 (Rechtspflicht)

7

Marketingaktivitäten (Versendung von kommerziellen Informationen über Produkte oder Dienstleistungen des Verantwortlichen in Form eines E-Mail-Newsletters)

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO (Zustimmung)

8

Verteidigung gegen Ansprüche oder die Geltendmachung von Ansprüchen  

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (berechtigtes Interesse - Verteidigung von Ansprüchen oder Ausübung von Rechten)

9

Analytische und statistische Zwecke

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (berechtigtes Interesse - Verbesserung der genutzten Funktionalitäten und angebotenen Dienste)

10

Bearbeitung des bereitgestellten Kontaktformulars und von Anfragen per E-Mail, Telefon oder Chat    

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (Ausübung des berechtigten Interesses - Identifizierung der Person, die die Anfrage und Antwort sendet)

11

Anbahnung der kommerziellen Zusammenarbeit, einschließlich Identifizierung der Personen, die die Vertragspartei vertreten

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO (auf den Vertragsabschluss gerichtete Handlung)

 

12

Erstellung und Führen eines dedizierten B2B-Kundenkontos und Identifizierung von Personen, die den Vertragspartner vertreten   

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (Wahrnehmung berechtigter Interessen - Identifizierung von Personen, die den Vertragspartner vertreten)

13

Anwerbung von Mitarbeitern/-innen und Mitarbeitern/-innen

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (Verfolgung eines berechtigten Interesses - Durchführung der Zusammenarbeit mit Geschäftseinheiten und Identifizierung von Personen, die Geschäftseinheiten vertreten)


 

 1. Dauer der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihre personenbezogenen Daten so lange verarbeiten, wie es zur Erfüllung der unter Punkt 4 genannten Zwecke erforderlich ist. Im Falle der Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage einer Einwilligung werden die Daten so lange verarbeitet, bis die Einwilligung widerrufen wird. Darüber hinaus werden die Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und für die Zeit, nach der vertragliche Ansprüche verjähren, verarbeitet. Im Falle der Verarbeitung von Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeiten wir die Daten so lange, bis dieses realisiert ist oder Sie Widerspruch einlegen.

 

 1. Ihre Rechte

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie gemäß DSGVO die folgenden Rechte haben:

 1. Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Grundlage Ihrer Einwilligung vor deren Widerruf erfolgt ist.

 1. Recht auf Berichtigung

Falls Ihre Daten falsch oder veraltet sind, können Sie uns eine Nachricht mit der Bitte um Korrektur oder Ergänzung senden.

 1. Recht auf Zugang zu den Daten

Sie können uns eine Nachricht senden, um zu erfahren, welche Ihrer Daten wir zu welchem Zweck und auf welche Weise verarbeiten. Die vollständige Liste der bereitgestellten Informationen finden Sie in Artikel 15 der DSGVO.

 1. Recht auf Löschung

Sie können uns eine Nachricht senden, um die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. In diesem Fall werden wir prüfen, ob Ihre Anfrage gerechtfertigt ist. Wenn wir keine ausreichenden Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten haben - werden Ihre Daten gelöscht.

 1. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter den in Art. 18 DSGVO genannten Bedingungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Nur wenn Ihre Anfrage berechtigt ist, können wir Ihre Daten speichern. Fallen die Gründe für die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten weg, können wir Ihre Daten weiterhin verarbeiten.

 1. Recht auf Datenübertragbarkeit

Unter den in Art. 20 DSGVO genannten Voraussetzungen haben Sie das Recht zu verlangen, dass Ihre Daten in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format an einen anderen Verantwortlichen oder direkt an Sie übermittelt werden.

 1. Recht auf Widerspruch

Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO), oder ist sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung nachweisen.

 

Um die oben genannten Rechte auszuüben, sollte sich die betroffene Person unter Verwendung der angegebenen Kontaktdaten an den für die Verarbeitung personenbezogenen Daten Verantwortlichen wenden und ihn darüber informieren, welches Recht und in welchem Umfang sie es ausüben möchte.

 

 1. Beschwerde an den Präsidenten von UODO (Amt für Schutz von personenbezogenen Daten in Polen)

 

Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt.

Beschwerden sind an folgende Adresse zu richten: Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, Stawki-Straße 2, 00-193 Warschau, Polen.

 

 1. Empfänger der Daten

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten Unternehmen sind, die an der Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages beteiligt sind (Unternehmen, die Transportmittel bereitstellen, Zahlungsdienste), sowie Unternehmen, die uns IKT-Systeme zur Verfügung stellen, gemäß den mit ihnen abgeschlossenen Vereinbarungen zur Datenüberlassung oder -weitergabe.

Falls Sie in die Verwendung von Social Plugins oder die Nutzung von Chat-Funktionen eingewilligt haben, werden Ihre personenbezogenen Daten an die Anbieter der Social-Networking-Dienste übertragen, d.h. (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland VAT Reg. No. IE9692928F), die zum für den Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen wird.

 

 1.     Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist freiwillig, sie ist jedoch notwendig, um die unter Punkt 4 genannten Ziele zu erreichen. Die Nichtbereitstellung von Daten kann die Erreichung dieser Ziele unmöglich machen.

 

 1. Profilierung

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten nach der Annahme einiger Cookies zu Marketingzwecken profiliert werden (z.B. auf der Grundlage von Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Website Equidea.pl gewonnen wurden, können wir Ihnen Marketinginformationen oder auf Sie zugeschnittene Werbung präsentieren). Zu diesem Zweck verwenden wir die IP-Adresse des Geräts, den verwendeten Browser, den Standort (Land), das Betriebssystem, die besuchten Seiten auf unserem Server. Sie können Cookies (Marketing, Tracking, Analyse) jederzeit deaktivieren, wenn Sie mit dieser Art der Verarbeitung personenbezogener Daten nicht einverstanden sind.

 

 1. Cookies

 

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrem Gerät gespeichert werden, damit unsere Website benutzerfreundlich gestaltet werden kann. Cookies erlauben es uns, Ihren Browser bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet:

 1. Zur Anpassung des Inhalts der Website des Verantwortlichen an die Präferenzen des Nutzers und die Optimierung der Nutzung der Website; insbesondere ermöglichen diese Dateien die Erkennung des Geräts des Nutzers und die korrekte Anzeige der Website, angepasst an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers,
 2. Zur Erstellung von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie die Benutzer die Website nutzen
 3. Zur Nutzung der Website, die es ermöglicht, ihre Struktur und ihren Inhalt zu verbessern,
 4. Zur Aufrechterhaltung der Sitzung des Website-Benutzers,
 5. Zur besseren Anpassung des vorgelegten kommerziellen Angebots.

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die folgenden Arten von Cookies auf unserer Website verwendet werden:

a)     Temporäre (Sitzungs-) Cookies sind Dateien, die sich vorübergehend im Speicher des Browsers befinden und bis zum Ende der Sitzung (Ausschalten des Browsers) im Speicher des Browsers verbleiben.

b)     Permanente Dateien sind Dateien, die so lange im Speicher eines Browsers verbleiben, wie es die vom Benutzer gewählten Browsereinstellungen erlauben.

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf unserer Website Cookies mit den folgenden Funktionen verwenden:

a) Erforderliche Dateien - solche, die es Ihnen ermöglichen, die auf der Website verfügbaren Dienste zu nutzen, und die dazu dienen, die Sicherheit zu gewährleisten,

b) Statistische Dateien - solche, die es ermöglichen, Informationen darüber zu sammeln, wie die Website genutzt wird,

c) Präferenzdateien, die es ermöglichen, die vom Benutzer gewählten Einstellungen zu speichern und die Benutzerschnittstelle zu personalisieren,

d) Marketingdateien – die es ermöglichen, die dem Benutzer auf seine Interessen zugeschnittene Werbeinhalte angeboten werden können.

 

Statistische, Präferenz- und Marketing-Cookies basieren auf der Zustimmung des Benutzers, die im Banner ausgedrückt wird. Eine fehlende Zustimmung kann über das Banner oder die Browsereinstellungen ausgedrückt werden. Der Browser kann die Speicherung von Cookies auf dem Gerät des Benutzers standardmäßig zulassen. Der Nutzer kann die Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern, z.B. in der Weise, dass die automatische Behandlung von Cookies in den Browser-Einstellungen blockiert wird oder dass er jedes Mal über deren Platzierung auf dem Gerät informiert wird. Detaillierte Informationen über die Möglichkeit und Methoden der Verwendung von Cookies finden Sie in den Einstellungen Ihres Webbrowsers. Im Folgenden finden Sie Links zu Informationen über die Cookie-Verwaltung, die von den folgenden Webbrowser-Herstellern bereitgestellt werden:

 

Firefox (Mozilla)

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

 

Wird einer der obigen Links nicht funktionieren, z.B. weil der Browser-Hersteller die Informationen über Cookies auf eine andere Unterseite verschoben hat, kann der Benutzer immer eine Suchmaschine benutzen, um relevante Informationen zu finden, z.B. durch Eingabe von „Safari Cookies löschen“.

Die Verwendung von Einschränkungen bei der Platzierung von Cookies durch den Nutzer kann einige der auf der Website des Verantwortlichen verfügbaren Funktionen beeinträchtigen.

Detaillierte Informationen über die Möglichkeit und Methoden der Verwendung von Cookies sind in den Einstellungen des vom Benutzer verwendeten Internetbrowsers verfügbar.

Die erforderlichen Cookies werden auf dem Gerät des Benutzers aufgrund des berechtigten Interesses des Verantwortlichen installiert, das in bestimmten, in der folgenden Tabelle aufgeführten Funktionalitäten besteht.

Nachfolgend stellt der Verantwortliche die aktuellen Cookies vor, d.h. Werkzeuge, die von ihm verwendet werden, um den Betrieb des Systems und das Verhalten der Benutzer der Website zu überwachen:

 

Bezeichnung

Kategorie

Lieferer

Gültigkeit

Beschreibung

gdprVendorList

Erforderliche Dateien - Notwendige Cookies helfen Ihnen bei der Nutzung der Website und ermöglichen grundlegende Funktionen wie die Navigation auf der Website und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.

Inter Api

permanent

Cookie-Zustimmung. Dieses Cookie verifiziert, dass der Besucher alle Cookies, Tracking-Module oder andere Targeting-Tools deaktiviert hat.

lr_get_top_level_domain

Inter Api

Pro Sitzung

Dieses Cookie prüft die Zustimmung für Cookies auf der übergeordneten Domain

gdpr-auditId

Inter Api

1 Jahr

Überprüft Änderungen an der Anzahl der Cookies, um den Benutzern der Website entsprechende Cookie-Meldungen anzuzeigen. Automatische Cookie-Überprüfung.

JSESSIONID

Inter Api

Pro Sitzung

Behält den Benutzerzustand bei Seitenanfragen bei.

rc::a

Google

permanent

Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden.

rc::c

Google

Je Sitzung

Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden.

geo-location

 

Inter Api

1 Tag

Merkt sich den Standort des Benutzers, um Cookie-Informationen in der richtigen Sprachversion anzuzeigen.

showAllReceiptPoints

Inter Api

permanent

Merkt sich den gewählten Abholpunkt

__utma

Statistische Dateien - Statistische Cookies helfen Website-Betreibern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem sie Informationen anonym sammeln und melden.

Google

2 Tage

Sammelt Daten über die Anzahl der Besuche eines Benutzers auf der Website sowie das Datum des ersten und letzten Besuchs. Wird von Google Analytics verwendet.

__utmb

Google

1 Tag

Zeichnet einen Zeitstempel mit der genauen Uhrzeit auf, zu der der Benutzer auf die Website zugegriffen hat. Wird von Google Analytics verwendet, um die Dauer des Besuchs einer Website zu berechnen.

__utmc

Google

Je Sitzung

Zeichnet einen Zeitstempel mit dem genauen Zeitpunkt auf, zu dem der Benutzer die Seite verlassen hat. Wird von Google Analytics verwendet, um die Dauer eines Seitenbesuchs zu berechnen.

__utmt

Google

1 Tag

Wird verwendet, um die Geschwindigkeit von Anfragen an den Server zu begrenzen.

__utmz

Google

6 Monate

Sammelt Daten darüber, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine er verwendet hat, auf welchen Link er geklickt hat und welches Keyword verwendet wurde. Wird von Google Analytics verwendet.

_ga

Google

2 Jahre

Registriert einen eindeutigen Bezeichner, der verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie ein Besucher die Website nutzt.

_gat

Google

1 Tag

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anzahl der Anfragen zu begrenzen

_gid

Google

1 Tag

Registriert einen eindeutigen Bezeichner, der verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie ein Besucher die Website nutzt.

_fb_chat_plugin

Marketingdateien - Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Werbung anzuzeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend ist und somit für Publisher und Drittanbieter wertvoller ist.

Facebook

permanent

Wird verwendet, um die Interaktion eines Benutzers mit einem Facebook-Chat-Widget zu verfolgen.

_fbp

Facebook

3 Monate

Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten auszuliefern, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern.

ads/ga-audiences

Google

Je Sitzung

Wird von Google AdWords verwendet, um Nutzer, die aufgrund des Online-Verhaltens des Nutzers auf verschiedenen Websites in Kunden umgewandelt werden können, erneut anzusprechen. Wiedervermarktung

common/cavalry_endpoint.php

Facebook

Je Sitzung

Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - dies ermöglicht es einer Website auch, die Anzahl der Einblendungen derselben Anzeige zu begrenzen.

_fr

Facebook

3 Monate

Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten auszuliefern, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern.

messaging_plugin_https://equidea.pl/_639802946063576

Facebook

permanent

Wird verwendet, um die Interaktion eines Benutzers mit einem Facebook-Chat-Widget zu verfolgen.

pagead/1p-user-list/#

Google

Je Sitzung

Verfolgt, ob ein Benutzer Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen über mehrere Websites hinweg gezeigt hat und erkennt, wie ein Benutzer zwischen den Websites navigiert. Sie wird zur Messung von Werbeaktivitäten verwendet und erleichtert die Zahlung von Vermittlungsgebühren zwischen Websites. Remarketing

test_cookie

Google

1 Tag

Dient zur Überprüfung, ob Ihr Browser Cookies unterstützt.

tr

Facebook

Je Sitzung

Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern auszuliefern.

acc_segment

Opineo

1 Tag

Registriert einen Benutzer, der einen Kauf tätigt, um sein Feedback auf opineo.de zu verifizieren

 

12.             Soziale Medien

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf unserer Website https://equidea.pl Social Plugins verwenden, die folgende Entitäten anzeigen:

 1. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir eine Lösung implementiert, bei der Social Plugins standardmäßig deaktiviert sind, so dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an die Anbieter sozialer Netzwerkdienste übermittelt werden. Sie können die Social Plugins jedoch aktivieren und dabei in die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von https://www.facebook.com/privacy/explanation an die Anbieter der sozialen Netzwerke einwilligen. Sie können Social Media jederzeit über unser Website-Panel deaktivieren. Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass, solange Sie in Ihrem Social-Media-Konto eingeloggt sind, der Dienstanbieter dieses Netzwerks Ihren Besuch auf unserer Website Ihrem persönlichen Konto zuordnen kann, wenn die Social Plugins aktiviert sind.

Wir unterhalten Social-Media-Profile, um mit deren Nutzern in Kontakt treten zu können und um Inhalte auf diesen Portalen zu präsentieren und unsere eigenen Aktivitäten zu bewerben, sowie zu analytischen und statistischen Zwecken, was ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen darstellt, um mit den Nutzern der Portale in Kontakt treten zu können, sie zu bewerben und über unsere eigenen Aktivitäten zu informieren. Über die Portale können wir auch Gewinnspiele durchführen, an denen der Nutzer freiwillig teilnimmt. Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Nutzern dieser Portale, wenn sie unsere Profile besuchen oder mit ihnen interagieren (liken, kommentieren, Nachrichten senden). Wenn Sie unsere Beiträge mögen oder kommentieren, beachten Sie bitte, dass dies für andere Benutzer sichtbar ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, bis Sie der weiteren Verarbeitung durch Anklicken von "dislike" widersprechen, Ihr Gefallen an einem Eintrag zurückziehen oder Ihren Kommentar zu einem Eintrag löschen, und dann für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und/oder bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche im Zusammenhang mit den Zwecken der Verarbeitung.

Darüber hinaus führen wir Profile in sozialen Netzwerken:

·        https://www.youtube.com/channel/UCpb34KIskLuPiXw6ja1rhbA

·        https://www.instagram.com/fairplay_horsefashion/

·        https://www.facebook.com/Equestrian.Fair.Play/

·        https://pl.pinterest.com/fairplayhorsefashion/

·        https://www.tiktok.com/@fairplayhorsefashion

 

Soziale Netzwerke haben eigene Datenschutzrichtlinien, Vorschriften und Datenverarbeitungsregeln, die für ihre Benutzer verbindlich sind und zu deren Einhaltung wir verpflichtet sind. Wenn Sie ein Nutzer eines solchen Portals sind, unterliegt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ebenfalls diesen Vorschriften und Richtlinien, und Sie können Ihre Rechte im Rahmen dieser Vorschriften ausüben.

 

Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie zu aktualisieren.


DOWNLOAD DATENSCHUTZ